Reglementări2017-06-10T06:06:27+00:00

REGLEMENTĂRI

Procedura privind respectarea cerinţelor de confidenţialitate de catre personalul CSIPPC [vizualizare]
Acordul de cooperare privind participarea la investigaţia şi soluţionarea sesizărilor formulate împotriva auditorilor statutari şi firmelor de audit care efectuează audit statutar [vizualizare]
Norma privind investigaţia şi soluţionarea sesizărilor formulate împotriva auditorilor statutari şi firmelor de audit care efectuează misiuni de audit statutar [vizualizare]
Norme de avizare sau aprobare a actelor cu incidenţă asupra activităţii de audit statutar emise de către Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România [vizualizare]
Procedura de informare şi consultare în vederea elaborării şi adoptării normelor şi reglementărilor proprii cu privire la supravegherea publică a activităţii de audit statutar [vizualizare]
Procedura privind avizarea deciziilor şi hotărârilor emise de către organele de conducere ale CECCAR [vizualizare]
Procedura privind clasificarea auditorilor statutari şi firmelor de audit în funcţie de riscul de afectare a credibilităţii raportărilor financiare [vizualizare]
Procedura privind investigaţiile referitoare la auditorii statutari şi firmele de audit care efectuează audit statutar [vizualizare]
Procedura privind monitorizarea actualizării şi publicării Registrului public al auditorilor financiari din România de către Camera Auditorilor Financiari din România [vizualizare]
Procedura privind respectarea cerinţelor de confidenţialitate referitoare la activitatea Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile [vizualizare]
Procedura privind supravegherea activităţii CAFR de asigurare a calităţii activităţii de audit statutar [vizualizare]
Procedura privind supravegherea activităţii CAFR de autorizare a auditorilor statutari şi firmelor de audit [vizualizare]
Procedura privind supravegherea activităţii Camerei Auditorilor Financiari din România de asigurare a calităţii activităţii de audit statutar [vizualizare]
Procedura privind supravegherea în interes public a activităţii de audit statutar [vizualizare]
Procedura privind verificarea implementării Normelor de pregătire profesională continuă a auditorilor financiari aprobate de Camera Auditorilor Financiari din România [vizualizare]
Regulamentul privind limitarea răspunderii civile a auditorilor statutari şi a firmelor de audit [vizualizare]