Obiective2017-06-09T08:39:27+00:00

OBIECTIVE

CSIPPC are, în principal, următoarele obiective:

  • supravegherea în interes public a profesiei contabile, potrivit cerinţelor directivelor europene în domeniu;
  • stabilirea planului strategic cu privire la activitatea de supraveghere în interes public a profesiei contabile;
  • monitorizarea procesului de actualizare a standardelor din domeniul auditului statutar şi a standardelor de etică profesională;
  • asigurarea adoptării standardelor profesionale, a principiilor etice, a ghidurilor profesionale şi a altor reglementări din domeniu necesare desfăşurării activităţilor specifice membrilor Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România;
  • promovarea şi urmărirea creşterii încrederii publice în activitatea de audit statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate;
  • realizarea cooperării şi comunicării cu organismele internaţionale ale profesiei contabile şi ale supravegherii publice, precum şi cu alte organisme de profil implicate în procesul de elaborare şi implementare a standardelor specifice domeniului auditului statutar şi contabilităţii;
  • reprezentarea României, alături de organizaţiile profesionale, în cadrul organismelor internaţionale din domeniul profesiei contabile şi al supravegherii publice, prin participarea personalului de specialitate al CSIPPC la reuniunile acestor organisme, dacă este cazul;
  • elaborarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al CSIPPC; transmiterea de informări şi răspunsuri, la solicitările Comisiei Europene în ceea ce priveşte profesia de auditor statutar şi supravegherea în interes public la nivel naţional a profesiei contabile.