Guvernanță2017-06-08T19:42:26+00:00

GUVERNANȚĂ

CSIPPC are în vedere un sistem de guvernanţă pe două paliere, în care funcţia decizională este complet separată de funcţia executivă, creându-se astfel posibilitatea unei supravegheri eficace a executivului CSIPPC.

CSIPPC este condus la cel mai înalt nivel de către un Consiliu Superior. Consiliul Superior este format dintr-o gamă largă de părţi interesate în ridicarea nivelului calitativ al raportărilor financiare: reglementatori, reprezentanţi ai instituţiilor guvernamentale, organisme profesionale, un reprezentant al auditorilor statutari, un reprezentant al profesiei contabile. Pentru a realiza o bună supraveghere a profesiei, majoritatea membrilor Consiliului Superior sunt nepracticieni în sensul Directivei 43/2006 a CE.

Activitatea CSIPPC se desfăşoară în cadrul departamentelor de specialitate. Pentru a sprijini activitatea departamentelor de specialitate şi pentru examinarea anumitor aspecte de natura specifică, se pot înfiinţa comisii tehnice.

Punerea în practică a procedurilor disciplinare şi de sancţionare referitoare la abaterile de la legislaţia aplicabilă în domeniul auditului statutar şi a profesiei contabile se realizează prin Comisia de disciplină. Regulile de funcţionare a Comisiei de disciplină sunt aprobate de către Consiliul Superior.