Consiliul Superior2017-06-22T17:58:22+00:00

CONSILIUL SUPERIOR

CSIPPC este condus de un Consiliu Superior format din reprezentanţi desemnaţi din următoarele instituţii cu atribuţii de reglementare îndomeniul contabilităţii, respectiv: Ministerul Finanţelor Publice, Banca Naţională a României, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Ministerul Justiţiei, Camera de Comerţ şi Industrie a României, precum şi de Camera Auditorilor Financiari din România şi Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.

Consiliul Superior este condus de un preşedinte ales dintre reprezentanţii autorităţilor de reglementare (Ministerul Finanţelor Publice, Banca Naţională a României, Autoritatea de Supraveghere Financiară).

Consiliul Superior este format din 7 membri şi are următoarea componenţă:
– un reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice, desemnat de ministrul finanţelor publice;
– un reprezentant al Ministerului Justiţiei, desemnat de ministrul justiţiei;
– un reprezentant al Băncii Naţionale a României, desemnat de guvernator;
– un reprezentant al Autorităţii de Supraveghere Financiară, desemnat de preşedintele acesteia;
– preşedintele Camerei sau un reprezentant al Camerei, desemnat de Consiliul Camerei;
– preşedintele Corpului sau un reprezentant al Corpului, desemnat de Consiliul superior al Corpului;
– preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie a României sau un reprezentant desemnat de acesta.