Comisie disciplină2017-06-09T08:52:39+00:00

COMISIE DISCIPLINĂ

(1) Potrivit art. 56 din OUG nr. 90/2008, punerea în practică a procedurilor disciplinare şi de sancţionare referitoare la abaterile de la legislaţia şi practica auditului statutar se realizează prin Comisia de disciplină.

(2) Potrivit art. 73 alin. (1) din OUG nr. 90/2008, Comisia de disciplină este structura de investigaţie şi disciplină pentru auditorii statutari şi firmele de audit din România.

(3) Potrivit art. 73 alin. (15) din OUG nr. 90/2008, Comisia de disciplină investighează abaterile săvârşite de membrii Consiliului CAFR sau de alţi membri aleşi în structurile de conducere ale CAFR.

(4) Potrivit dispoziţiilor art. 81¹ alin. (5) din OUG nr. 90/2008 si ale art. 33 alin. (5) din OG nr. 65/1994, Comisia de disciplină investighează abaterile săvârşite de membrii organelor de conducere ale CECCAR, ale filialelor acestuia, precum şi de membrii Comisiei superioare de disciplină a CECCAR.

(5) Cercetarea unei fapte de natură să atragă răspunderea disciplinară, constatarea unei abateri disciplinare şi aplicarea sancţiunii disciplinare sunt de competenţa Comisiei de disciplină.

Comisia de disciplină este compusă din 5 membri cu pregătire juridică sau economică, astfel:

– un reprezentant desemnat de Ministerul Justiţiei;
– un reprezentant desemnat de Ministerul Finanţelor Publice;
– un reprezentant desemnat de Autoritatea de Supraveghere Financiară;
– un reprezentant al Camerei, desemnat de Consiliul Camerei;
– un reprezentant al Corpului, desemnat de Consiliul superior al Corpului.