Acasă2017-07-25T14:34:52+00:00
Loading...

ATRIBUȚIILE CONSILIULUI

LawConsiliul pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile (CSIPPC), cunoscut sub vechea titulatură Consiliul pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar (CSPAAS), reprezintă principala structură operațională în cadrul sistemului național de supraveghere publică a activității de audit statutar având rolul de a asigura îmbunătățirea activității de audit și, prin urmare, de a contribui semnificativ la creșterea credibilității situațiilor financiare auditate.

CSIPPC a fost înființat în anul 2008 prin transpunerea Directivei 2006/43/CE din 17 mai 2006 a Parlamentului European și a Consiliului privind auditul statutar al conturilor anuale și al conturilor consolidate în legislația națională, prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90 din 24 iunie 2008 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate, aprobată prin Legea 278/2008 cu modificările și completările ulterioare.

Detalii